JAS 39 Gripen är ett flygplan som används av försvarsmakten både i Sverige och andra länder. JAS är en förkortning som står för: Jakt, attack, spaning. Den första flygningen gjordes redan år 1988 men har funnits i tjänst sedan 1996. Flygplanet finns idag i flera olika utföranden, A, B, C och så vidare. På utsidan ser planen väldigt likadana ut för det otränade ögat men på insidan är det en hel del som skiljer dem åt. Flygplanen tillverkas av företaget SAAB AB och är ett av de första i sitt slag som kan utföra så många olika typer av uppdrag på en och samma gång. Under en flygning kan piloten enkelt växla mellan olika uppdrag som involverar både jakt, attack och spaning. Från början då planet byggdes fanns det endast plats för en pilot och all utbildning skedde i simulator, men i takt med att flygplanen började att exporteras kom också efterfrågan av en dubbelsitsig cockpit. Andra utvecklingar som tillkommit efter förfrågan från den internationella marknaden är möjligheten till att tanka flygplanet i luften samt större bränsletankar.Själv flygplanet kom till efter en tävling som hölls på 1980-talet och har sedan dess utvecklats kontinuerligt för att passa sina syften. Det mest utvecklade JAS flygplanet är modellen NG som står för Next Generation. Modellen NG går också under namnet Supergripen och är tänkt att användas av försvaret i både Sverige och Brasilien. NG flyger som snabbast 2 Mach som snabbast och kan flyga på upp till 16000 meters höjd. För tillfället finns det endast två stycken provflygplan som är under utveckling.

Vilka använder sig av JAS 39 Gripen?

Det är inte bara Sverige som använder sig av JAS 39 Gripen utan flygplanet gör också stora insatser i det internationella försvaret. Följande länder har också köpt in det till sitt eget försvar: Storbritannien, Thailand, Tjeckien, Ungern och Sydafrika. Brasilien har lagt in en beställning att köpa flygplan men har de inte aktivt i bruk än utan inväntar att de ska tillverkas då de vill ha nästa generations flygplan direkt. Dock är det endast Sverige och Sydafrika som har köpt helt nya flygplan, övriga länder har valt att leasa flygplanen istället för köp.

I Sverige finns idag totalt 134 stycken JAS 39 Gripen flygplan som är aktiv runt om på alla landets flygflottiljer. Det används både för att spana efter ubåtar, avvärja hot från luften och trupptransporter. Alla flygplan är inte exakt lika i alla länder utan de har utformats utifrån behov och önskemål från det enskilda landet. Vid upphandling och försäljning av planet har flera olika typer av plan presenteras, exempelvis en typ som enkelt ska kunna landa och starta från ett hangarfartyg.Flygplanet är mycket uppskattat runt om i världen men har också under åren varit med om några olyckor. En av gångerna skedde olyckan under en flyguppvisning i Sverige år 1993, piloten klarade sig utan skador men en ur publiken fick brännskador. Endast vid ett tillfälle har en pilot omkommit i ett haveri och det var år 2017 i Thailand.

Written by
Hulda