En trafikflygare är en pilot eller styrman som arbetar på uppdrag för ett kommersiellt flygbolag i den civila luftfarten. För att bli trafikflygare krävs mer än bara utbildning. Innan man kan komma in på utbildningen får man genomföra ett anpassat flygpsykologisk lämplighetstest. Lämplighetstestet innehåller bland annat begåvningsstruktur, koordinationsförmåga, koncentration, stresstolerans och synperceptionsstruktur. Man genomgår även medicinska tester som visar på att man är frisk innan man kan bli antagen. Blanda annat måste man ha en bra syn och ett normalt färgseende.

Utbildning

Utbildningen sker oftast via en yrkeshögskola, en fristående utbildningsanordnare eller en utbildning utomlands. I Västerås och Arvidsjaur finns även en flygförarutbildning på gymnasienivå. Yrkeshögskolans utbildning är ca två år, där de har kursstarter varje höst och vår. Förutom testerna man gör innan antagning är fysik, matematik och engelska grundläggandekrav. Friståendeutbildningar finns det olika nivåer av behörigheter, utbildningarna på dessa behörighetsnivåer kan varier.Exempel under utbildningen läser man flygrelaterade teoriämnen som luftfartslagar, flygprestanda, allmän flygplanslära, navigation och metrologi. Flygövningar utförs på olika sätt genom enmotorigt flygplan, simulator och mot slutet av utbildningen gör även flygövningar i större kommersiellt flygplan. Även andra praktiska yrkesövningar ingår i utbildningen. Man genomgår en praktik som styrman hos ett flygbolag, där man får erfarenheter och en inblick av viktiga stödfunktioner till flygbolagen.Efter att man har blivit anställd av ett bolag får man internutbildning för den aktuella flygplanstypen som man ska arbeta på. Trafikflygare vidareutbildas kontinuerligt under yrkesåren.

Arbete

Att arbeta som trafikflygare innebär mer än bara flyga ett flygplan. Det krävs väl utfört arbete redan innan flygningen. Man ska ta fram en färdplan där man samlar in information om lastens vikt, vilket väder kommer man att stöta på och antalet passagerare. Dessa uppgifter matas in till datorn som styr autopiloten. Autopilotens uppgift är att hålla kursen och flyghöjden under flygningen. Man gör inspektioner av flygplanskroppen, system och instrument. Under flygningen och inför landningen övervakar man kontinuerligt systemen med hjälp av en checklista.I besättningen är det två personer som arbetar som trafikflygare, kapten och styrman. Kapten är den som har det yttersta ansvaret och bestämmanderätt över flygplanet. Kapten ansvarar för bland annat för säkerheten ombord och att flygningen genomförs på ett säkerts sätt. Innan man kan bli kapten måste man ha erfarenheter från att jobbat som styrman. Som styrman är man en andra hand till kaptenen. Man hjälper kaptenen med radiokommunikation, navigering och flygningen. Styrman ansvarar för att ta fram beslutsunderlag exempel olika tabeller och listor, bland annat bränslelistor. Det är alltid ett samarbete mellan kapten och styrman, där den ena flyger och den andra sköter radiokommunikation och pappersarbete.Att arbeta som pilot inom den civila luftfarten kräver att man har en god fysik, klara av oregelbundna arbetstider, ansvarsfull och tekniskt intresserad. Många flygbolag har även krav på det fysiska utseendet, de anställer bara piloter som är mellan 185–195 centimeter lång. Detta är på grund av utrymmet i kabinen och utrustningen inte är anpassade för kortare eller längre personer. Att arbeta som pilot har man krav på ständig utveckling. Det tas nya flygplansmodeller i bruk, ny teknik för navigationssystem och luftrummen blir trängre. Trängre luftrum ställer krav på mer detaljerad reglering av flygandet.

Written by
Hulda