Det var många år sedan människan försökte börja sig på att göra en helikopter för redan på 400-talet före Kristus fanns det skildringar av något som liknade en helikopter. Det var i Kina de första modellerna var avbildade. Inom det lite mer vetenskapliga var det först under Leonardo da Vincis tid som något som verkligen liknade det vi kallar en helikopter kom på skiss. Det som var som en luftskruv han ritade 1483 är det som räknas som den första helikopterskissen eftersom det fanns vetenskapliga tankar bakom den.

Människor började under 1700-talet och 1800-talet göra mer utförliga experiment för att få till en helikopter. Dessvärre nådde de ingen framgång utan det först på 1900-talet som helikoptrar som var bemannade kunde testas.

Även om det kom till modeller på helikoptrar under den första halvan av 1900-talet är det inte helt enigt om vilken av dem som verkligen var den första helikoptern. Den första modell som kunde flyga under kontrollerade former kom 1935. Breguet-Dorand Gyroplane Laboratorie lyckades tillverka en maskin som gick att flyga med. Den modell som däremot var först med att bli serieproducerade kom från Focke-Achgelis och den första stod färdig 1941. Samtidigt kom den modell som idag är den vanligaste konstruktionen idag till innan, men den började inte serieproduceras förrän 1942. Modellen var den med stjärtrotor och huvudrotor och den tillverkades av ryssen Igor Sikorsky. Den här modellen kom att bli den första som massproducerades och hela 131 exemplar tillverkades. I början byggdea helikoptrarna på en kolvmotor, men 1947 skedde en förändring och de började bli gasturbindrivna istället. I Sverige fick vi vänta till 1946 med att få våran första helikopter. Den modell som kom hit först var en Bell 47B och det var Ostermans som tog hit den.

Vanliga användningsområden för helikoptrar civilt

Det finns många användningsområden för helikoptrar. Ett av de vanligaste användningsområdet är att helikoptrar fungerar som räddningshelikoptrar. Det kan vara ambulanshelikoptrar som tar personer till sjukhus, eller att hjälpa folk som har hamnat i sjönöd. Transporter ut till havs till exempel oljeplattformar är ett annat användningsområde likväl som att kolla kraftledningar och att reparera dessa. På senare år har helikoptrar även kommit att bli populära för att hjälpa till vid släckningsarbetet av skogsbränder. En helikopter är dyr att använda och ofta är det bara inom det statliga som helikoptrar används.

Användningsområden inom det militära

Ett av de viktigaste användningsområdena för en helikopter inom det militära är att transportera material eller personal till olika områden. När det kommer till militärhelikoptrar finns det flera olika kategorier av helikoptrar. Det finns de lätta, medeltunga samt tunga. Klasserna graderas efter hur mycket helikoptrarna väger eller klarar av att lyfta. Många helikoptrar inom det militära används för att transportera sjuka eller sjukvårdspersonal.

En annan modell av helikoptrar inom det militära är attackhelikoptrar. Det är modeller av helikoptrar som i första hand är konstruerade för att vara utrustade med vapen. De här modellerna har förutom egna vapen även mer skydd än andra modeller. Ofta har modellerna även varningsskydd och liknande system i programvaran.

Written by
Hulda