En av de mest kända helikoptrarna är den som vi i dagligt tal kallar Black Hawk. Det är en variant av Sikorsky S-70 som av den amerikanska militären har fått beteckningen Sikorsky UH-60 Black Hawk. Helikoptern är en transportheliktopter och den amerikanska militären är den armé som har flest av modellen med över hela 1300 stycken i sin flotta. Den svenska försvarsmakten ligger en bra bit efter med våra 15 exemplar och vi betecknar den som HKP 16, Heliktoper 16.

Historien om Black Hawk

I början av 70-talet pågick en tävling som den amerikanska armén arrangerade. Den hette Utility Tactical Transport Aircraft System. Modellen som vann var Sikorsky S-70. Efter tävlingen kom den att ersätta den gamla modellen armén hade använt, UH-1 Iroquois. Det var här Black Hawk gjorde sitt genombrott.

Flera olika modeller

Genom åren har modellen UH-60 kommit att utvecklas vidare. Den första modellen hette UH-60A och allt eftersom det gjordes förbättringar och den utvecklades fick den en ny bokstav. Idag är modellen uppe i att heta UH-60M. Det finns även modeller som har annat än U först i namnet. Den modell som har E först används för krigföring elektroniskt, H för sjuktransporter, M för specialuppdrag och den som har ett V först används av presidenter eller för VIP-transporter. Alla modeller har sedan utvecklats och fått en ny bokstav även på slutet.

I Sverige gjorde Black Hawk sitt intågande i början på 2000-talet. Försvarsmakten beställde medeltunga helikoptrar. Problemet var bara att beställningen blev försenad och under tiden som försvarsmakten väntade ökade behovet. Det var speciellt inom sjukvårdstransporterna som behoven ökade och det gjorde att ännu en beställning på 15 stycken gjordes. Det var de senare 15 helikoptrar där det var Black Hawks som köptes in. Deras huvudsakliga uppgift inom den svenska militären är att understödja material- och trupptransporter.

Sveriges försvarsmakt har sin egen modell av UH-60 och Helikopter 16 kan utrustas med både varningssystem och motmedelssystem vid behov. Även ett ballistiskt skydd finns det möjligheter till. Det går att montera ett sandfilter på luftintaget till motorerna, två kulsprutor kan monteras samt en vinsch. Helikoptrarna kan också utrustas med sjukvårdsutrustning för att kunna utföras effektiva sjukvårdstransporter.

Större och större behov av brandbekämpning

Vi har sett en negativ trend i Sverige vad gäller torka och skogsbränder. Sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014 fick Helikopter 16 tillstånd att flyga med brandtunnor. Den tidigare modellen som gjort det Helikopter 10 hade avvecklats och en ny modell för brandbekämpning behövdes. Även helikopter 14 fick tillståndet för att flyga med brandtunnor, men på helikopter 10 och 14 får det endast plats med 2 kubik vatten jämfört med 16 där det får plats 2,5 kubik vatten. De tunnor som används på Helikopter 16 är mer avancerade än de andra modellerna. Från Helikopter 16 går det att släppa en del av vattnet för att sedan släppa av resten på en annan plats. Det ökar effekten på att bekämpa bränderna.

Helikopter 16 har även använts av svenska försvarsmakten nere i Afghanistan. Vid kriser används Helikopter 16 även av polisen för att förflytta trupper eller material.

Written by
Hulda