En av de första modellerna av flygplan var glidflygplan. Det är luftfartyg som är roderstyrda vilket gör att förmågan att flyga blir begränsad. De fungerar genom att de får lyftkraften från att gravitationen driver dem nedåt och framåt. Många blandar ihop dem med segelflygplan vilket är en helt annan modell. Glidflygplan finns i två modeller och den ena heter glidflygplan och den andra är lastglidflygplan. Eftersom flygförmågan är begränsad kan de bara användas till kortare flygsträckor. I vissa bergsmiljöer kan de flyga längre beroende på om det finns uppvindsområden. Det här har gjort att glidflygplanen succesivt har kommit att bytas ut mot segelflygplanen som kan ta sig fram på längre sträckor.

Enkla glidflygplan

De vanligaste glidflygplanen är de som kalla enkla glidflygplan. Funktionen för att kunna flyga är att farten de får upp vid en dykning gör att de sedan kan fortsätta flyga. Vi känner igen dem som de plan som används när personer glidflyger från berg och sluttningar. Ett glidflygplan tar bara en person. De är vanliga nere i alperna där det är bra miljö för att kunna flyga. Området har bra sluttning på bergen samtidigt som miljön gör att det även kan komma uppvindar. FLygplanen i sig är mycket lätta och väger oftast bara runt 100 kg.

Historien runt glidflygplanen har sin början redan runt år 875 e Kr. Det var Ibn Firnas som gjorde den första flygningen i Spanien och vi räknar den flygningen som den äldsta som har blivit dokumenterad. Utveckling för att kunna flyga längre sträckor och en modell som räknades som mer modern kom först runt 1853 när Sir George Cayley utvecklade glidflygplanet Coachman Carrier. Senare under 1800-talet gjorde norrmannen Otto Lilienthal många flygningar med olika modeller av hängglidflygplan. Det var under 1890-talet som han gjorde flest, men dessvärre omkom han under en flygning 1896 och kunde inte ta sina tester vidare. Efter honom var det bröderna Wright som var dem som tog utveckling vidare. De var verksamma under början av 1900-talet och de glidflygplan som de utvecklade var de som började likna de flygningar vi kan se idag.

Under början av 1900-talet var glidflygning populärt och det fanns då tillgång på flera olika modeller. Bland annat fanns det modeller som hade utvecklats för att nybörjare skulle kunna lära sig att använda rodren rätt. Det först runt på 1950-talet som intresset för glidflygplanen började försvinna. Då kom det istället tvåsitsiga plan och det var lättare för läraren att sitta med eleven under lärotiden.

Lastglidflygplan

Den andra modellen av glidflygplan är lastglidflygplan. En av skillnaderna är att den här modellen bogseras upp i luften efter ett större flygplan som är motordrivet. Det var vanligt att använda sig av den här modellen under andra världskriget. Landningarna kunde göras tyst och planen användes för att transportera trupper eller material. Lastglidflygplanen fanns i stora modeller som kunde lasta små fordon i mindre modeller som kunde transportera trupper på runt 20 soldater. En annan skillnad mot glidflygplanen var att lastglidflygplanen ofta byggdes för att göra en enda flygning.

Written by
Hulda