Människan har i alla tider velat flyga och det var redan för länge sedan som vi började med att försöka oss på konsten. En del av försöken har blivit mer kända än andra, men även om flera misslyckades fortsatte vi med våra försök att flyga och idag har vi lyckats och kan ta oss världen över med flygplan.

Kineserna var först

Det var i Kina man var först ut med att försöka sig på att flyga. Redan för cirka 1000 år sedan försökte de sig på att flyga och på den tiden var det varmluftsballonger eller drakar som användes. Mycket tyder på att även Ibn Fimas försökte sig på att flyga 875 e Kr i Spanien som på den tiden var islamiskt. I Europa var det Leonardo da Vinci som var den första att påbörja ritningar för att konstruera en flygmaskin. Hans konstruktion var att en människa använde sig av sina armar till hjälp för att kunna flyga. Det han utvecklade var en flaxande flygmaskin inspirerad av fåglarnas teknik för att flyga. Förutom att göra den flygmaskinen gjorde han en skiss på något som liknande en helikopter och en skiss på en fallskärm. Dessvärre kom det bara till stadiet att det blev skisser av Leonardos konstruktioner. Det stora problemet var att hitta en drivkälla som kunde driva konstruktionerna och få iväg dem upp i luften.

Efter hand påbörjades även skisser på varmluftsballonger och det fortsatte med experiment. Vätgas var det man lyckades bäst med och det var under 1700-talet som det började gå framåt med dem. Skillnaden blev att man med vätgasen nu kunde jobba med att driva framåt och inte bara uppåt. Resultatet blev luftskeppen som uppfanns i början på 1900-talet. De blev populära, men 1937 skedde en större olycka i New York och efter det avtog utvecklingen helt.

En norrman tros ha varit först

Det var i slutet på 1800-talet som experimenten för att flyga verkligen tog fart och det började nu en ny utveckling där man jobbade med saker som var tyngre än luft. Den som det sägs var först med att flyga och sväva fritt var en norrman vid namn Otto Lilienthal. Han utvecklade ett glidflygplan som han själv flög med och försökte sedan utvecklade det vidare med att bemanna glidflygningar, men det gick sämre. Han var den som först började jobba med kolvmotordrivna propellrar, men dessvärre omkom han under ett av sina experiment och hann aldrig testa de teorierna i praktiken.

Även i länder som Frankrike och England jobbade man med att kunna mästra konsten att flyga, men precis som tidigare när Leonardo hade försökt hittade man ingen drivkälla. Här testades även ångmaskiner, men det visade sig snabbt att de var alldeles för tunga för att kunna lyfta från marken.

Revolutionen kom med bröderna Wright som jobbade vidare med norrmannen Lilienthals idéer om kolvmotordriva propellrar. De utvecklade, testade och jobbade fram en modell som 1903 kom att fungera och blev det första riktiga flygplanet. Det var början på den stora utvecklingen av flygplan som pågår än idag.

Written by
Hulda