Antonov 225, som även går under beteckningen AN-225 är världens idag största flygplan. Det är tillverkat av Antonov och är en större modell av Antonov 124. AN-225 har sex motorer som är jetdrivna. Det finns bara en av AN-225 och flygplanet tillverkades för rymdfärjeprojektet Buran. Antonov fick i uppgift att tillverka ett flygplan som skulle kunna ta rymdfärjorna i projektet mellan fabriken, landningsbanan och uppskjutningsplatsen.

När det kom till själva byggandet var det första problemet att hitta en hangar som fick plats med planet. Efter att ha letat lyckades de till slut hitta en hangar i Ukraina som var stor nog för att få plats med den färdiga AN-225. Idag finns det ett enda exemplar av AN-225, men kvar i hangaren finns även en halvfärdig modell. När det kommer investerare kommer den halvfärdiga modellen att färdigställas, men tillverkarna tror inte att det kommer att ske förrän privata personer kan börja investera i rymdfarkoster och liknande resor.

Planet flögs för första gången 1988 och efter att Buran-projektet tog slut gick Motor Sich in som delägare. Detta för att kunna fortsätta hålla planet igång uppe i luften. När Antonov påbörjade bygget efter att de hade hittat hangaren valde de att använda en del delar av den redan befintliga AN-124. Det var ett sätt att spara både tid och pengar.

Speciellt utseende

AN-225 har ett mycket speciellt utseende och var det än landar i världen blir det stor uppståndelse och människor kommer för att titta på både landning och start. På de bakre delarna påminner rodret om modellen AN-22 med formen av ett H. Det är inte samma delar utan de bara liknar varandra. Anledningen till att man har valt att sätta stjärtfenorna på sidorna är att AN-225 i första hand konstruerades för att bära rymdfärjan Buran på ryggen. Om rodret hade var ett konventionellt hade det stört luftflödet. Vingarna gjordes tjockare för att kunna bära den tunga lasten den långa sträckan som behövdes för det första uppdraget. De tjockare vingarna gjorde att flygplanet fick mer plats för bränsle och dessutom fick bättre lyftkraft. AN-225 har plats för hela 288 000 kg bränsle. En annan sak som är väldigt spektakulärt med planet är alla hjul. Det sitter 28 stycken i mitten under planet fördelat på två rader och under nosen sitter det fyra stycken.

AN-225 har många världsrekord

Det är naturligt att det följer med fler rekord när planet faktiskt är världens största. Efterfrågan på sådan stor last är dock inte så stort och möjligheterna till att få se flygplanet är begränsat. Till Stockholm och Arlanda har det kommit två gånger. Den första gången var 2010 i oktober och sedan kom det även 2012 i januari. Den andra gången planet landade på svensk mark var det för att transportera fiberkabel till Sydkorea. AN-225 var det enda planet i världen som kunde utföra transporten. Transporten på tio miljoner kronor för fiberkabeln blev dyrare än själva tillverkningen på sju miljoner.

Anledningen till att människor alltid samlas när AN-225 är på väg beror till stor del på att flygplanet har otroligt många rekord. Hela 240 stycken världsrekord kan flygplanet stoltsera med. Dessutom har planet var förebild i många filmer exempelvis Transformers.

Written by
Hulda