Helikoptrar

Det var många år sedan människan försökte börja sig på att göra en helikopter för redan på 400-talet före Kristus fanns det skildringar av något […]